MARKA AMETA

Marka Ameta powstała we wrześniu 2010 roku w celu promowania i wdrażania nowoczesnych i ekologicznych metod zwalczania szkodników (zielone DDD). Proekologiczny kierunek rozwoju nowoczesnej Europy, coraz węższy wachlarz dostępnych chemicznych środków biobójczych determinuje poszukiwanie alternatywnych metod dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. Naszą misją jest poszukiwanie innowacyjnych technologii, prowadzenie nad nimi badań oraz wdrażanie optymalnych rozwiązań.

Współpraca z naukowcami z SGGW w Warszawie, CIOP-PIB w Warszawie, UAM w Poznaniu, UP we Wrocławiu, AGH w Krakowie oraz UKM w Toruniu oraz kontakty zagraniczne owocują powstawaniem obiecujących projektów badawczych oraz ich stopniowym wykorzystaniem w praktyce. W naszych przedsięwzięciach główny nacisk kładziemy na innowacyjność, ergonomię oraz ekologiczny charakter procesów.

Flagowym projektem Amety było sprowadzenie i wdrożenie pierwszego w naszym kraju i tej części Europy, ekologicznego systemu zwalczania szkodników drewna SAURUS. Urządzenia służącego do dezynfekcji termicznej drewna przy użyciu mikrofal. Jesteśmy wyłącznym partnerem w Polsce włoskiej firmy MBL Solutions, producenta urządzenia SAURUS.

Od grudnia 2014 roku właścicielem marki Ameta jest firma Carsekt Sp. z o.o. lider branży DDD w zakresie zwalczania szkodników drewna i wykorzystania do tego celu ekologicznych metod fizycznych.