TECHNOLOGIA MIKROFALOWA W ZWALCZANIU SZKODNIKÓW DREWNA, GRZYBÓW I BAKTERII

Jako pierwsi w Polsce i w tej części Europy w maju 2011 roku wprowadziliśmy na rynek nowoczesny, ekologiczny i certyfikowany system "SAURUS". Technologia "SAURUS" to najnowsze osiągnięcie techniki - dezynsekcja za pomocą fal elektromagnetycznych.

Technika mikrofalowa pozwala na unieszkodliwianie szkodników drewna, grzybów i bakterii bez używania środków chemicznych.

DEZYNSEKCJA TERMICZNA

System SAURUS, służący do dezynsekcji mikrofalowej, pozwala zwalczać szkodniki drewna, grzyby, bakterie w ciągu całego roku. Do tej pory ograniczeniem w walce z ksylofagami były względy klimatyczne, ponieważ dezynsekcja gazowa jest w 100% skuteczna tylko w dodatnich temperaturach.

Dezynsekcja termiczna przy użyciu mobilnego systemu mikrofalowego SAURUS jest niezależna od czynników zewnętrznych: temperatury, wilgotności, obecności ludzi i zwierząt. Nowa ekologiczna technologia daje możliwość walki z uciążliwymi również w zimie larwami szkodników drewna, bez konieczności opuszczania mieszkania.

Od roku 2011 na mocy umowy badawczej pomiędzy firmą Carsekt Sp. z o.o. a Instytutem Genetyki Roślin PAN w Poznaniu trwają badania nad wykorzystaniem Systemu Saurus do dezynfekcji drewna porażonego przez grzyby.

ZALETY TECHNOLOGII MIKROFALOWEJ

100% SKUTECZNOŚĆ

System spełnia wszystkie warunki konieczne do przeprowadzenia modelowego procesu leczenia.

WSZECHSTRONNOŚĆ

Pełna kontrola procesu leczenia, dzięki zaawansowanej technologii.

UNIWERSALNOŚĆ

Mozliwość wykorzystania cały rok, nezależnie od temperatury i warunków atmosferycznych.

BEZPIECZEŃSTWO

Saurus spełnia europejskie normy bezpieczeństwa potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

EKOLOGIA

System nie wytwarza odpadów chemicznych, nie ma negatywnego wpływu na środowisko.

MOBILNOŚĆ

Mobilność, monitorowanie i kontrola procesu leczenia oraz ukierunkowanie działań.

SYSTEM SAURUS - TECHNOLOGIA

Strefa bezpieczeństwa wokół pracującej kolumny. Taśma ostrzegawcza, zespół czujników natężenia pola elektromagnetycznego.

Strefa bezpieczeństwa wokół pracującej kolumny. Taśma ostrzegawcza, zespół czujników natężenia pola elektromagnetycznego.

Kolumna pneumatyczna z zamontowanymi głowicami magnetronowymi podczas dezynsekcji termicznej podbitki drewnianej.

Kolumna pneumatyczna z zamontowanymi głowicami magnetronowymi podczas dezynsekcji termicznej podbitki drewnianej.

Konstruktor urządzenia inż. Cataldo Bonaventura podczas uruchomienia systemu Saurus w Polsce.

Konstruktor urządzenia inż. Cataldo Bonaventura podczas uruchomienia systemu Saurus w Polsce.

Konsola sterownicza Systemu Saurus służy do ustawiania parametrów pracy.

Konsola sterownicza Systemu Saurus służy do ustawiania parametrów pracy.